Татар Шорты авылы мәхәлләсе

Әлеге язма русча гына язылган.

Мөфти Албир хәзрәт Кргановның Ураза бәйрәме уңаеннан котлавы.

Әс­сә­лә­мү­га­ләй­күм вә рәх­мә­тул­ла­һи вә бә­рә­кә­тү­һү! Хөр­мәт­ле дин кар­дәш­лә­ре­без! Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те һәм аның ка­ра­ма­гын­да­гы мә­чет-мә­хәл­лә исе­мен­нән, шу­лай ук шәх­сән үз исе­мем­нән, мөх­тә­рәм ва­тан­даш­ла­ры­быз, дин-кар­дәш­лә­ре­без, Сез­ләр­не олугъ бәй­рәм­нәр­нең бер­се – Ура­за бәй­рә­ме бе­лән чын кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Ал­лаһ Тә­га­лә­гә олугъ мак­тау­ла­ры­быз һәм рәх­мәт­лә­ре­без бул­сын, шу­шы из­ге Ра­ма­зан ае­ның мәр­хә­мәт­ле ура­за көн­нә­ре һәм төн­нә­ре ахы­ры­на якын­лаш­ты.… More...

Кайгы уртаклашу

Чу­ашс­тан мө­сел­ман­на­ры Ди­ни­я нә­за­рә­те, аңа бәй­ле бул­ган мә­хәл­лә-мә­чет­ләр һәм “Гөлс­тан” мәд­рә­сә­се кол­лек­ти­вы Та­тар Шор­ты авы­лы имам-ха­тый­бы Шә­фи­гул­ла хәз­рәт Нас­ка­ев­ның сө­ек­ле кы­зы фа­җи­га­ле төс­тә һә­лак бу­лу­ы сә­бәп­ле бар­ча якын­на­ры­ның ти­рән кай­гы­сын ур­так­ла­ша. Ал­ла­һы Тә­га­лә бар­ча­быз­га са­быр­лык бир­сен!